RODINNÝ DŮM KOLEČ 56

KOMPLETNI ZHODNOCENI NEMOVITOSTI

A PRODEJ ZA VÍC JAK DVOJNÁSOBNOU CENU

Cca 10 let neobývaná a neudržovaná pozůstalost.

Z původního požadavku majitele 750. 000 Kč, byl za 5 měsíců po našem zhodnocení nemovitosti čistý zisk z prodeje pro majitele 1.350.000 Kč.

Provedli jsme a zařídili:

- kontrolu LV právně a pozemkově - výmaz břemene.

- kontrolu stavební: PENB, revize, sondy: podlah, zdí a stropů.

Zajistili jsme:

- vyklizení neobývané pozůstalosti: vč. skládky na dvoře a půdě.

- skácení stromu kvůli prorůstání kořenů do domu a novou hydroizolaci za domem, odstranění nánosů mezi opěrnou zdí domu a zděné příčky domu.

- nové odpady z domu vč. vybudování 2 komorové jímky (8m3) a přípravy napojení do budoucí kanalizace.

Rozdělili jsem nemovitost na 3 pozemky:

zaměření, oddělení pozemků, nové oplocení, nový přístup - vrátka, schodiště, zatravnění a údržba zahrady a dvoru.

1. prodej části zahrady a části přístupové cesty (z části se pokryly náklady na zhodnocení nemovitosti a vyklizení)

2. prodej zhodnoceného domu se zahradou:

- zaměření interiérů

- 2 návrhy dispozic včetně 3D (původní dispozice 2+1 a nově s podkrovím na 5+1).